Despre noi

Scopul Asociatiei C.A.R. Retezatul este sprijinirea și întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Organizare. Funcționare. Misiune.

Povestea Asociației CAR Retezatul este una cu vechime, fiind rezultatul dezvoltarii continue a unei case mici care a fost constituita din membri proveniti din rândul salariatilor orasului Lupeni, la acea data purtand denumirea de CAR a Salariatilor din orasul Lupeni.

Cadrul legal

Asociatia Casa de ajutor reciproc ,,RETEZATUL”, denumită prescurtat CAR ,,Retezatul”, este persoană juridică de drept privat, asociaţie fără scop patrimonial organizată pe baza liberului consimţământ al membrilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare reciproce a lor.


Principiul fundamental de organizare şi funcţionare a C.A.R ,,Retezatul” este independenţa în raporturile cu alte organizaţii obşteşti, organizaţii politice, sindicate, organe economice, de stat sau administrative.

Esenţa activităţii CAR o reprezintă activitatea de întrajutorare a membrilor săi pe seama împrumuturilor ce li se acordă din fondurile sociale constituite şi din alte resurse reglementate prin lege.

CAR Retezatul este organizată şi funcţionează în temeiul propriului statut fundamentat pe legislaţia specială în materiale:

a) Legea nr.122/1996 cu modificările şi completările ulterioare;

b) Legea nr.93/2009 privind Instituţiile Financiare Nebancare;

c) Încheierea (hotărârea) nr.9/PJ/1997 privind înregistrarea în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

d) actul de înregistrare în registrul de evidenţă al BNR;

Cadrul legal privitor la acordarea de credite (împrumuturi) numai membrilor săi este definit prin art. I (3) din Legea nr.122/1996 – Legea privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor - aşa cum a fost modificată şi completată.

Scurt istoric

Până în anul 1990 casa noastră îşi desfăşura activitatea într-o încăpere mică, necorespunzătoare , din spaţiul Sindicatului EM Lupeni, denumirea unităţii rezultată din fuziunea mai multor case de ajutor reciproc de pe raza oraşului Lupeni fiind CAR a Consiliului Orăşenesc al Sindicatelor Lupeni. 
Ulterior s-a desprins de sub tutela sindicatelor, obţinând prin instanţă calitatea de persoană juridică independentă în raport cu organele administraţiei, cu sindicatele şi partidele. Denumirea casei a fost modificată în CAR a Salariaţilor din Oraşul Lupeni,afiliată Asociaţiei Judeţene a CAR ale Salariatilor Hunedoara, iar la nivel naţional Asociaţiei Naţionale a CAR ale Salariaţilor din România.

Pe baza unei aprofundate analize a necesităţii îmbunătăţirii condiţiilor de deservire a membrilor în anul 1996 a fost achiziţionat un spaţiu care a fost dotat corespunzător cu tehnică de calcul, sistem de supraveghere video, de monitorizare şi intervenţie rapidă conectate la dispeceratul unei societăţi de pază. Acesta, cu toate că nu satisfăcea pe deplin exigențele unei deserviri ideale a membrilor, totuși a permis o activitate demnă sădind în conștiința membrilor un sentiment de siguranță , continuitate și forță.

Pe lângă schimbarea imaginii instituţiei, are loc o altă etapă importantă, cea de trecere la un sistem informaţional performant , acţiune iniţiată şi coordonată de Uniunea Teritorială a CAR Hunedoara , aceasta punându-ne la dispoziție un program informatic care a generat economie de timp, operativitate în analiza și acordarea împrumuturilor, o baza de date prin care să se poată verifica atât membrii, cât și giranții .

În baza Actului Constitutiv şi în conformitate cu Legea 122/1996, se constituie la data de 16 mai 1997 asociaţia C.A.R. a Salariaţilor din oraşul Lupeni care urmează a fi înregistrat în Registrul special ţinut la grefa instanţei în vederea obţinerii personalităţii juridice de drept privat,fără scop patrimonial.

Prin Ordonanţa Guvernului nr.28/2006, precum şi ansamblului prevederilor legale în vigoare aplicabile instituţiilor financiare nebancare, CAR este luată în evidenţă şi înscrisă în Registrul de Evidenţă,ţinut la Banca Naţională a României ca entitate care desfăşoară activitate de creditare în regim profesional.

Astăzi casa de ajutor reciproc funcţionează sub denumirea de Asociatia CAR Retezatul ,şi-a achiziţionat un spaţiu reprezentativ în municipiul Lupeni,care a fost renovat şi modernizat la cele mai înalte standarde,fiind apreciat ca unul din cele mai frumoase sedii CAR din judeţ.

Datorită schimbărilor puse în practică precum și a adoptării strategiei de dezvoltare și extindere a activității în agenții, rezultatele nu au întârziat să apară. Astfel, unitatea a început să capete mai multă credibilitate şi să se bucure de aprecierea din partea membrilor cu privire la operativitatea şi condiţiile avantajoase în care se acordă împrumuturile.

Impactul asupra funcţionării într-un imobil spaţios, elegant, funcţional dotat cu mobilier şi tehnică de calcul moderne dar şi cu personal calificat şi îndrăgit de membrii noştri, a făcut ca activitatea să obţină performanţe remarcabile prin creşterea numărului de membrii, a fondurilor sociale ale acestora dar şi valoarea împrumuturilor acordate. La fel de îmbucurător este faptul că în această perioadă de dezvoltare impetuoasă s-a externalizat activitatea şi s-au deschis 12 agenţii care deservesc mai mult de 50% din totalul efectivului de membrii, care în viitor ne vor aduce rezultate pe măsura aşteptărilor.

SCOP, MISIUNE, VIZIUNE, VALORI, STRATEGIE

Scopul Asociatiei C.A.R. Retezatul este sprijinirea, întrajutorarea financiară a membrilor săi.

Misiunea Asociatiei CAR Retezatul
este oferirea membrilor noștri de servicii financiare de creditare și economisire, educație financiară și consultanță în managementul datoriilor și economisire din zonele urbane si rurale ale judetului Hunedoara și Regiunea Vest, pentru a-și satisface nevoile financiare personale și de dezvoltare, cu impact în incluziunea financiară și socială și a creșterii calității vieții.

Viziunea Asociatiei CAR Retezatul
este de a fi cunoscuţi în piaţa financiară din judeţul Hunedoara şi dinafara lui ca parteneri de încredere în întrajutorarea şi finanţarea nevoilor personale şi de dezvoltare a membrilor noştri.

Valorile Asociatiei CAR Retezatul
sunt: ntegritate, competenţă, respect şi dedicație faţă de organizaţie şi membrii ei, prin iniţiativă, spirit de echipă, profesionalism.
Strategia Asociatiei CAR Retezatul este:

- dezvoltarea sustenabilă, consolidarea și diversificarea în oferta de servicii;

- atragerea de membri din rândul populației de vârsta activă și a tinerilor, a salariaţilor şi din alte segmente ale societăţii cum ar fi fermieri, mici întreprinzători, persoane fizice autorizate, administratori şi patroni ai unor societăţi comerciale;

- crearea de noi produse financiare;

- îmbunătățirea eficienței, a sustenabilităţii CAR prin îmbunătăţirea managementului riscului, a calităţii portofoliului și a performanței sociale;
crossmenu