Actiuni Sociale


AJUTORUL DE DECES

Regulament privind constituirea şi utilizarea fondului pentru ajutor în caz de deces
Contributia lunară pentru acordarea ajutorului de deces este de 2 lei achitată de fiecare membru CAR.

Ajutorul de deces se acorda tinând seama de vechimea pe care membrul CAR a avut-o la data decesului , membrul beneficiar de ajutor de deces în cazul decesului soţ/soţie,fiu/fiică,mamă/tată a avut-o la data decesului, inclusiv de nivelul fondului existent la aceeasi dată, astfel:
Vechime ca membru
Intre 1 -2 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
500
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
250
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
150
Vechime ca membru
Intre 2-3 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
700
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
350
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
200
Vechime ca membru
Intre 3-4 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
900
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
450
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
250
Vechime ca membru
Intre 4-5 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
1000
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
500
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
300
Vechime ca membru
Intre 5-10 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
1500
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
600
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
350
Vechime ca membru
Intre 10-15 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
2000
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
700
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
400
Vechime ca membru
Intre 15-20 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
3000
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
800
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
450
Vechime ca membru
Peste 20 ani
Ajutor deces pentru membrii CAR decedati
3200
Ajutor deces pentru decesul sotului/sotiei membrului
1000
Ajutor deces pentru decesul mama/tata, fiul/fica membrului
500
Daca nivelul fondului social al membrului C.A.R. decedat este mai mic decat nivelul transelor la care se incadreaza dupa vechime, ajutorul de deces ce se acorda este egal cu fondul social deţinut la data decesului, la fel şi la membrii CAR beneficiari de ajutor de deces în cazul decesului membrilor de familie soţ/soţie, fiu/fiică, mamă/tată, nivelul fondului social trebuie să fie egal cu transa dupa vechime, în caz contrar ajutorul de deces va fi egal cu nivelul fondului social al membrului beneficiar de acest ajutor la data decesului membrului de familie.

Pentru o persoana decedata se acorda urmaşilor de drept un singur ajutor indiferent câţi membri de familie ai celui decedat sunt inscrişi la CAR, putând să opteze pentru ajutor membrul CAR care are fondul social cel mai mare ca valoare şi vechime.

Membrii CAR beneficiari de ajutor de deces pentru decesul membrilor de familie soţ/soţie,mamă/tată,fiu/fiică,nu pot să se retragă de la CAR timp de un an de zile de la solicitarea ajutorului de deces,în caz contrar trebuie să restituie c/valoarea ajutorului.

AJUTOARE SOCIALE

Ajutoarele social-umanitare se acordă pentru căsătorie, nașterea unui copil, nunta de argint și nunta de aur, în funcție de vechimea membrului CAR.
Vechime ca membru
Intre 1 - 3 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
150
Vechime ca membru
Intre 3 - 5 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
300
Vechime ca membru
Peste 5 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
500
Ajutoarele social-umanitare pentru membrii CAR se vor acorda pe baza cererii de solicitare şi a documentelor doveditoare (certificat naştere,căsătorie), prezentate la Asociatia CAR Retezatul, în termen de maximum 3 luni de la data producerii evenimentului.Beneficiarii ajutoarelor social umanitare nu se pot retrage din CAR timp de un an de zile,in caz contrar la retragere trebuie sa restituie valoare ajutorului primit.

Ajutoarele social-umanitare se acordă membrilor minori:

- cu ocazia împlinirii varstei de 18 ani (majoratul);

- cu ocazia obținerii locului 1 la olimpiade regionale, nationale si /sau internationale.

Acestea se acorda conform Regulamentului de acordare, în funcție de mărimea fondului social și vechimea ca membru CAR, dupa cum urmează:
Vechimea membrului minor la Asociatia CAR Retezatul
Intre 1 - 3 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
100
Vechimea membrului minor la Asociatia CAR Retezatul
Intre 3 - 5 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
200
Vechimea membrului minor la Asociatia CAR Retezatul
Peste 5 ani
Cuantumul ajutorului social-umanitar
300
Ajutoarele social-umanitare pentru membri minori CAR se vor acorda pe baza cererii de solicitare şi a documentelor doveditoare (CI părinte/bunic/tutore, CI minor, diploma obtinuta), prezentate la Asociatia CAR Retezatul, în termen de maximum 6 luni de la data producerii evenimentului.
crossmenu